Loading color scheme

Succes of probleem? Alle teamleden doen mee!

Soms lijkt het erop dat maar een aantal leden van het team de teamspirit bepalen. Letterlijk aanwezige enthousiaste, hardwerkende, rustige, bedachtzame, initiatiefrijke en doelbewuste medewerkers. De oudgedienden en de jonkies in het team. Maar ook de zieke die (deels) thuis zit, de dame met zwangerschapsverlof en het teamlid in een burn-out zijn aanwezige teamleden. Iedereen maakt deel uit van het team. Dat betekent dan ook dat iedereen binnen dit team een rol speelt,
op zijn of haar eigen wijze. Op deze manier kijken we systemisch naar een team; wie neemt welke positie in, welke mensen voelen steun bij elkaar, naar wie kijkt elk afzonderlijk teamlid en waar liggen kansen en mogelijkheden?

Om dit duidelijk te maken, het volgende voorbeeld: In een team valt op dat twee collega’s veel reageren op elkaar; zij raken snel in discussie. Deze collega’s laten een directe invloed op het teamproces zien. Maar ook de collega’s die erbij zijn of hiervan horen zijn onderdeel van dit teamproces! Zij hebben de mogelijkheid om de situatie te laten zoals hij is of er invloed op te gaan uitoefenen. Voorbeelden zijn iets van de situatie zeggen, vragen naar de wensen van de ander of de zuchtende collega vragen hoe hij/ zij zich op dat moment voelt. De verantwoordelijkheid ligt dus bij iedereen!

Echter, zeker ook het ingesloten worden in het team is belangrijk. Erken en herken de banden die er binnen het team liggen en leer om zelf bewegingen te maken die kunnen helpen in de teambinding. Is er een probleem? Neemt de werkdruk toe? Bekijk het dan eens systemisch en zie welke stap een ieder kan maken om invloed uit te oefenen op dit probleem. Dit levert op dat je zelf meer controle voelt en daadwerkelijk bij kan dragen aan (een deel van) de oplossing! Wat een fijn idee; je kunt er dus zelf wat aan doen. Jij hebt invloed op jouw werkplezier!

Mooi om te erkennen dat ook succes systemisch is. Ieder lid van het team heeft dan ook (in)direct geholpen het succes te behalen. Dit succes eens systemisch benaderen leidt tot prettige ervaringen, erkenning van een ieders bijdrage, mogelijkheden om succes te vieren en opnieuw te behalen en bovenal teambinding! Als werknemer ben je dus onderdeel van een groter geheel en sta je niet alleen! 

Bekijk mijn programma's