Loading color scheme

 • Actie ondernemen

  Het onderwerp van deze video is actie ondernemen.
  Na negen video's over verschillende onderwerpen die allemaal leiden naar het thema Regie nemen over je Werkplezier, is het belangrijkste onderwerp nog niet besproken. Hoe kom je nu daadwerkelijk in actie? In deze video bespreek ik de voordelen van actie ondernemen, zodat je uiteindelijk een stap wilt zetten en meer regie kunt gaan ervaren. 
   

 • Focus

  Het onderwerp van deze video is focus.
  Focus helpt ons om bepaalde taken goed én naar voldoening uit te kunnen voeren. In deze video ga ik kort in op wat er gebeurt bij afleiding en geef ik je een aantal tips om focusblokken in te richten. Op deze manier kun je meer regie nemen over de effectieve tijd die je bezig bent met een bepaalde taak, wat leidt tot meer werkplezier. 

 • Grenzen stellen

  Het onderwerp van deze video is grenzen stellen.
  Veel mensen hebben moeite met grenzen stellen. Dit heeft te maken met waarden en normen en met overtuigingen en gedachten over wat goed is. Zo is behulpzaamheid bijvoorbeeld een waarde die velen belangrijk vinden. Dit is een mooie waarde, maar kan je óók beperken in het stellen van een grens. "Mijn collega heeft toch hulp nodig? Hij redt het niet alleen voor de deadline!" of "ik zou het ook fijn vinden als zij mij zou helpen als ik het zou vragen". Herkenbaar? 
  In deze video geef ik je een tip hoe je op een goede manier een grens kunt stellen, zodat je meer regie kunt behouden over jouw werkplezier.  

 • Irritaties

  Het onderwerp van deze video is omgaan met irritaties en ergernissen.
  Het feit dat we ons ergens aan storen, is iets goeds. Het betekent namelijk dat we iets belangrijk vinden. Wanneer je je ergert aan collega's is dat dus heel normaal, maar niet altijd prettig. Daarnaast heeft de onderlinge verhouding met collega's vaak een grote invloed op ons werkgeluk. 
  In deze video laat ik je een manier zien hoe om te gaan met irritaties, die je kan helpen om meer regie te nemen over je werkplezier.  

 • Kernovertuigingen

  Het onderwerp van deze video is kernovertuigingen.
  In deze video geef ik meer achtergrond over hoe (kern)overtuigingen ontstaan én geef ik een voorbeeld van hoe een kernovertuiging kan veranderen.  

 • Omgaan met gedachten

  Het onderwerp van deze video is omgaan met gedachten.
  In hoeverre zijn jouw gedachten leidend voor jouw gedrag? Hoeveel regie heb je hierover?  

 • Vermijden en uitstelgedrag

  Het onderwerp van deze video is vermijden en uitstelgedrag.
  Uitstelgedrag is een gevolg van vermijding. Vaak willen we onszelf op korte termijn beschermen tegen de pijn van falen, sociale afwijzing of mislukking. Op de lange termijn heeft dit echter meer nadelige gevolgen. In deze video geef ik een tip hoe om te gaan met vermijding en uitstelgedrag. 

 • Visualisatie

  Het onderwerp van deze video is visualisatie.
  Ons brein heeft een doel nodig en wil niet weten waar het vanaf moet (probleem), maar wil weten waar het naartoe moet (doel). Visualisatie is een mooie tool om dit pad zo goed mogelijk uit te stippelen en je doel helder te krijgen.