Loading color scheme

 • Actie ondernemen

  Het onderwerp van deze video is actie ondernemen.
  Na negen video's over verschillende onderwerpen die allemaal leiden naar het thema Regie nemen over je Werkplezier, is het belangrijkste onderwerp nog niet besproken. Hoe kom je nu daadwerkelijk in actie? In deze video bespreek ik de voordelen van actie ondernemen, zodat je uiteindelijk een stap wilt zetten en meer regie kunt gaan ervaren. 
   

 • Focus

  Het onderwerp van deze video is focus.
  Focus helpt ons om bepaalde taken goed én naar voldoening uit te kunnen voeren. In deze video ga ik kort in op wat er gebeurt bij afleiding en geef ik je een aantal tips om focusblokken in te richten. Op deze manier kun je meer regie nemen over de effectieve tijd die je bezig bent met een bepaalde taak, wat leidt tot meer werkplezier. 

 • Grenzen stellen

  Het onderwerp van deze video is grenzen stellen.
  Veel mensen hebben moeite met grenzen stellen. Dit heeft te maken met waarden en normen en met overtuigingen en gedachten over wat goed is. Zo is behulpzaamheid bijvoorbeeld een waarde die velen belangrijk vinden. Dit is een mooie waarde, maar kan je óók beperken in het stellen van een grens. "Mijn collega heeft toch hulp nodig? Hij redt het niet alleen voor de deadline!" of "ik zou het ook fijn vinden als zij mij zou helpen als ik het zou vragen". Herkenbaar? 
  In deze video geef ik je een tip hoe je op een goede manier een grens kunt stellen, zodat je meer regie kunt behouden over jouw werkplezier.  

 • Irritaties

  Het onderwerp van deze video is omgaan met irritaties en ergernissen.
  Het feit dat we ons ergens aan storen, is iets goeds. Het betekent namelijk dat we iets belangrijk vinden. Wanneer je je ergert aan collega's is dat dus heel normaal, maar niet altijd prettig. Daarnaast heeft de onderlinge verhouding met collega's vaak een grote invloed op ons werkgeluk. 
  In deze video laat ik je een manier zien hoe om te gaan met irritaties, die je kan helpen om meer regie te nemen over je werkplezier.  

 • Maar 12% van de werkende mensen zijn bevlogen werknemers! Hoe kan dat nou?

  Brandpunt+ liet in een uitzending zien dat 24.1% van de werkende bevolking ontevreden of zelfs ongelukkig is in het werk dat ze doen. Sterker nog, maar 12% van de werkende mensen zijn bevlogen werknemers! Hoe kan dat nou? Iedereen wil toch gelukkig zijn in het werk? Je zit er immers een groot deel van je leven! Hoe komt het dat wij niet in staat blijken om de grip te (her)pakken of naar mogelijkheden te zoeken om hier iets in te doen?

 • Vermijden en uitstelgedrag

  Het onderwerp van deze video is vermijden en uitstelgedrag.
  Uitstelgedrag is een gevolg van vermijding. Vaak willen we onszelf op korte termijn beschermen tegen de pijn van falen, sociale afwijzing of mislukking. Op de lange termijn heeft dit echter meer nadelige gevolgen. In deze video geef ik een tip hoe om te gaan met vermijding en uitstelgedrag.