Loading color scheme

Omgaan met gedachten

Het onderwerp van deze video is omgaan met gedachten.
In hoeverre zijn jouw gedachten leidend voor jouw gedrag? Hoeveel regie heb je hierover?